Překlady Kutná Hora

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kutná Hora

Překlad Kutná Hora

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kutná Hora.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kutná Hora

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kutná Hora bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kutná Hora nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Kutná Hora: Směrnice EU, Odvolání, Občanské právo, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Smlouva, Dokumenty, Žaloba, Právní dokumenty

Prezentační překlady Kutná Hora: Letáky, Billboardy a plakáty, Průvodce, Katalog, PPC reklama, Reklama, Prezentace, Webové stránky, Inzertní a PR články, Knihy, Tiskoviny

Technické překlady Kutná Hora: Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Technologické postupy, Norma, Odborný text, Manuál, Návod k použití, Příručka, Certifikát

Všeobecné překlady Kutná Hora: Novinové články, Životopisy, Vědecké práce, Dopis, Abstrakt, Bakalářské práce, Email, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Firemní korespondence, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Kutná Hora: Rozsudek, Úmrtní list, Odvolání, Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Norma, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Plná moc, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Rodný list, Apostila, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Oddací list, Diplom, Vysvědčení, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani

Ekonomické překlady Kutná Hora: Výroční zprávy, Akcie, Rozvahy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Výběrová řízení, Účetní výkazy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kutná Hora, Korektura Kutná Hora, Odborné překlady Kutná Hora, Právní překlady Kutná Hora, Překladatelská agentura Kutná Hora, Soudní překladatel Kutná Hora, Soudní překlady Kutná Hora, Technické překlady Kutná Hora, Tlumočení Kutná Hora, Překlady fancouzštiny Kutná Hora, Překlady italštiny Kutná Hora, Překlady maďarštiny Kutná Hora, Překlady španělštiny Kutná Hora, Překlady ukrajinštiny Kutná Hora