Překlady Kutná Hora

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kutná Hora

Překlad Kutná Hora

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kutná Hora.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kutná Hora

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kutná Hora bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kutná Hora nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Kutná Hora: Návod k použití, Technologické postupy, Technická zpráva, Příručka, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Manuál, Návod k obsluze, Odborný text, Certifikát, Norma

Všeobecné překlady Kutná Hora: Vědecké práce, Životopisy, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Abstrakt, Diplomové práce, Firemní korespondence, Novinové články, Email, Dopis, Videa

Ekonomické překlady Kutná Hora: Daňové formuláře, Dluhopisy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Akcie, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Rozvahy, Audity projektů

Právní překlady Kutná Hora: Žaloba, Odvolání, Dokumenty, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní právo, Směrnice EU, Smlouva

Prezentační překlady Kutná Hora: Billboardy a plakáty, Prezentace, PPC reklama, Webové stránky, Průvodce, Tiskoviny, Katalog, Reklama, Knihy, Letáky, Inzertní a PR články

Soudní překlady, úřední překlady Kutná Hora: Plná moc, Společenská smlouva, Úmrtní list, Rodný list, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Odvolání, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Rozsudek, Norma, Vysvědčení, Vysvědčení, Apostila, Oddací list, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Certifikát, Zakladatelská listina, Stanovy, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kutná Hora, Korektura Kutná Hora, Odborné překlady Kutná Hora, Právní překlady Kutná Hora, Překladatelská agentura Kutná Hora, Soudní překladatel Kutná Hora, Soudní překlady Kutná Hora, Technické překlady Kutná Hora, Tlumočení Kutná Hora