Překlady Kroměříž

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kroměříž

Překlad Kroměříž

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kroměříž.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kroměříž

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kroměříž bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kroměříž nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Kroměříž: Norma, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Příručka, Certifikát, Manuál, Technologické postupy, Návod k obsluze, Technická zpráva, Návod k použití, Odborný text

Právní překlady Kroměříž: Odvolání, Občanské právo, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Žaloba, Smlouva, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Obchodní právo

Ekonomické překlady Kroměříž: Daňové formuláře, Audity projektů, Rozvahy, Účetní výkazy, Akcie, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Dluhopisy

Prezentační překlady Kroměříž: Inzertní a PR články, Reklama, Letáky, Webové stránky, Knihy, Katalog, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Prezentace, PPC reklama, Průvodce

Soudní překlady, úřední překlady Kroměříž: Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Oddací list, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Rodný list, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Rozsudek, Diplom, Apostila, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Norma, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Plná moc, Certifikát, Živnostenský list, Stanovy, Notářský zápis, Úmrtní list, Odvolání

Všeobecné překlady Kroměříž: Životopisy, Email, Bakalářské práce, Abstrakt, Diplomové práce, Dopis, Vědecké práce, Videa, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Novinové články

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kroměříž, Korektura Kroměříž, Odborné překlady Kroměříž, Právní překlady Kroměříž, Překladatelská agentura Kroměříž, Soudní překladatel Kroměříž, Soudní překlady Kroměříž, Technické překlady Kroměříž, Tlumočení Kroměříž, Překlady fancouzštiny Kroměříž, Překlady italštiny Kroměříž, Překlady maďarštiny Kroměříž, Překlady španělštiny Kroměříž, Překlady ukrajinštiny Kroměříž