Překlady Kroměříž

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kroměříž

Překlad Kroměříž

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kroměříž.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kroměříž

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kroměříž bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kroměříž nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Kroměříž: Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Odborný text, Technická zpráva, Návod k použití, Příručka, Norma, Návod k obsluze, Certifikát, Technologické postupy, Manuál

Právní překlady Kroměříž: Smluvní dokumentace, Smlouva, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Odvolání, Obchodní právo, Žaloba, Občanské právo, Dokumenty, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Kroměříž: Dluhopisy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Akcie, Účetní výkazy, Audity projektů, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy

Prezentační překlady Kroměříž: Letáky, Knihy, Katalog, Inzertní a PR články, Prezentace, Webové stránky, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Průvodce, Reklama, Tiskoviny

Všeobecné překlady Kroměříž: Diplomové práce, Životopisy, Videa, Firemní korespondence, Dopis, Překlady webových stránek, Novinové články, Bakalářské práce, Email, Abstrakt, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Kroměříž: Norma, Diplom, Odvolání, Certifikát, Úmrtní list, Plná moc, Soudní žaloba, Zakladatelská listina, Živnostenský list, Rozsudek, Vysvědčení, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Průkaz totožnosti, Oddací list, Společenská smlouva, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kroměříž, Korektura Kroměříž, Odborné překlady Kroměříž, Právní překlady Kroměříž, Překladatelská agentura Kroměříž, Soudní překladatel Kroměříž, Soudní překlady Kroměříž, Technické překlady Kroměříž, Tlumočení Kroměříž