Překlady Kralupy nad Vltavou

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kralupy nad Vltavou

Překlad Kralupy nad Vltavou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kralupy nad Vltavou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kralupy nad Vltavou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kralupy nad Vltavou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kralupy nad Vltavou nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Kralupy nad Vltavou: Akcie, Rozvahy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Audity projektů, Účetní výkazy, Výběrová řízení

Právní překlady Kralupy nad Vltavou: Žaloba, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Odvolání, Obchodní právo, Právní dokumenty, Občanské právo, Smlouva, Dokumenty

Technické překlady Kralupy nad Vltavou: Revizní zpráva, Technologické postupy, Odborný text, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Manuál, Technická zpráva, Certifikát, Norma, Příručka, Návod k obsluze

Prezentační překlady Kralupy nad Vltavou: Knihy, Letáky, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, PPC reklama, Průvodce, Tiskoviny, Prezentace, Reklama, Katalog, Webové stránky

Všeobecné překlady Kralupy nad Vltavou: Firemní korespondence, Videa, Dopis, Bakalářské práce, Vědecké práce, Novinové články, Překlady webových stránek, Email, Abstrakt, Diplomové práce, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Kralupy nad Vltavou: Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Diplom, Vysvědčení, Stanovy, Rozsudek, Certifikát, Soudní žaloba, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Oddací list, Apostila, Odvolání, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Norma, Rodný list, Vysvědčení, Živnostenský list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kralupy nad Vltavou, Korektura Kralupy nad Vltavou, Odborné překlady Kralupy nad Vltavou, Právní překlady Kralupy nad Vltavou, Překladatelská agentura Kralupy nad Vltavou, Soudní překladatel Kralupy nad Vltavou, Soudní překlady Kralupy nad Vltavou, Technické překlady Kralupy nad Vltavou, Tlumočení Kralupy nad Vltavou, Překlady fancouzštiny Kralupy nad Vltavou, Překlady italštiny Kralupy nad Vltavou, Překlady maďarštiny Kralupy nad Vltavou, Překlady španělštiny Kralupy nad Vltavou, Překlady ukrajinštiny Kralupy nad Vltavou