Překlady Kralupy nad Vltavou

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kralupy nad Vltavou

Překlad Kralupy nad Vltavou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kralupy nad Vltavou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kralupy nad Vltavou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kralupy nad Vltavou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kralupy nad Vltavou nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Kralupy nad Vltavou: Odborný text, Návod k použití, Manuál, Technologické postupy, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Příručka, Certifikát, Technická zpráva, Norma

Právní překlady Kralupy nad Vltavou: Žaloba, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Odvolání, Občanské právo, Smlouva

Prezentační překlady Kralupy nad Vltavou: Billboardy a plakáty, Webové stránky, Reklama, Inzertní a PR články, Knihy, PPC reklama, Tiskoviny, Průvodce, Prezentace, Katalog, Letáky

Ekonomické překlady Kralupy nad Vltavou: Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Dluhopisy, Audity projektů, Výběrová řízení, Akcie, Daňové formuláře

Všeobecné překlady Kralupy nad Vltavou: Abstrakt, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Dopis, Email, Diplomové práce, Životopisy, Novinové články, Vědecké práce, Videa, Překlady webových stránek

Soudní překlady, úřední překlady Kralupy nad Vltavou: Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Úmrtní list, Odvolání, Průkaz totožnosti, Stanovy, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Soudní žaloba, Norma, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Diplom, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Rodný list, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Apostila, Vysvědčení

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kralupy nad Vltavou, Korektura Kralupy nad Vltavou, Odborné překlady Kralupy nad Vltavou, Právní překlady Kralupy nad Vltavou, Překladatelská agentura Kralupy nad Vltavou, Soudní překladatel Kralupy nad Vltavou, Soudní překlady Kralupy nad Vltavou, Technické překlady Kralupy nad Vltavou, Tlumočení Kralupy nad Vltavou