Překlady Kopřivnice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kopřivnice

Překlad Kopřivnice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kopřivnice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kopřivnice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kopřivnice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kopřivnice nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Kopřivnice: Směrnice EU, Smlouva, Odvolání, Dokumenty, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Žaloba, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Občanské právo

Technické překlady Kopřivnice: Návod k obsluze, Návod k použití, Odborný text, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Manuál, Technická zpráva, Norma, Certifikát, Příručka, Revizní zpráva

Ekonomické překlady Kopřivnice: Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Akcie, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Audity projektů, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Výroční zprávy

Prezentační překlady Kopřivnice: Webové stránky, Katalog, Průvodce, Reklama, Inzertní a PR články, Letáky, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Knihy, Prezentace, PPC reklama

Soudní překlady, úřední překlady Kopřivnice: Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Revizní zpráva, Stanovy, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Soudní žaloba, Rodný list, Pracovní smlouva, Rozsudek, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Vysvědčení, Certifikát, Notářský zápis, Diplom, Živnostenský list, Norma, Odvolání, Apostila, Oddací list, Společenská smlouva

Všeobecné překlady Kopřivnice: Abstrakt, Překlady webových stránek, Dopis, Bakalářské práce, Životopisy, Diplomové práce, Email, Vědecké práce, Novinové články, Firemní korespondence, Videa

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kopřivnice, Korektura Kopřivnice, Odborné překlady Kopřivnice, Právní překlady Kopřivnice, Překladatelská agentura Kopřivnice, Soudní překladatel Kopřivnice, Soudní překlady Kopřivnice, Technické překlady Kopřivnice, Tlumočení Kopřivnice, Překlady fancouzštiny Kopřivnice, Překlady italštiny Kopřivnice, Překlady maďarštiny Kopřivnice, Překlady španělštiny Kopřivnice, Překlady ukrajinštiny Kopřivnice