Překlady Kopřivnice

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Kopřivnice

Překlad Kopřivnice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Kopřivnice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Kopřivnice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Kopřivnice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Kopřivnice nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Kopřivnice: Revizní zpráva, Odborný text, Návod k použití, Technologické postupy, Návod k obsluze, Příručka, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Certifikát, Norma, Manuál

Ekonomické překlady Kopřivnice: Audity projektů, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Rozvahy, Akcie, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Daňové formuláře

Právní překlady Kopřivnice: Obchodní právo, Dokumenty, Žaloba, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Odvolání, Právní dokumenty, Občanské právo, Smlouva, Smluvní dokumentace

Prezentační překlady Kopřivnice: Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Prezentace, PPC reklama, Inzertní a PR články, Letáky, Průvodce, Reklama, Webové stránky, Knihy, Katalog

Všeobecné překlady Kopřivnice: Diplomové práce, Abstrakt, Bakalářské práce, Životopisy, Vědecké práce, Novinové články, Dopis, Videa, Email, Firemní korespondence, Překlady webových stránek

Soudní překlady, úřední překlady Kopřivnice: Pracovní smlouva, Apostila, Potvrzení o studiu, Oddací list, Norma, Notářský zápis, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Živnostenský list, Úmrtní list, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Vysvědčení, Certifikát, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Rozsudek, Stanovy, Soudní žaloba, Odvolání, Diplom, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Kopřivnice, Korektura Kopřivnice, Odborné překlady Kopřivnice, Právní překlady Kopřivnice, Překladatelská agentura Kopřivnice, Soudní překladatel Kopřivnice, Soudní překlady Kopřivnice, Technické překlady Kopřivnice, Tlumočení Kopřivnice