Překlady Karviná

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Karviná

Překlad Karviná

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Karviná.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Karviná

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Karviná bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Karviná nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Karviná: Účetní výkazy, Výroční zprávy, Rozvahy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Akcie, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Dluhopisy

Technické překlady Karviná: Příručka, Technologické postupy, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Technická zpráva, Certifikát, Manuál, Prohlášení o shodě, Odborný text, Norma, Návod k použití

Prezentační překlady Karviná: Webové stránky, Katalog, Inzertní a PR články, PPC reklama, Tiskoviny, Průvodce, Letáky, Reklama, Prezentace, Billboardy a plakáty, Knihy

Právní překlady Karviná: Obchodní podmínky, Obchodní právo, Směrnice EU, Právní dokumenty, Žaloba, Odvolání, Smluvní dokumentace, Smlouva, Dokumenty, Občanské právo

Všeobecné překlady Karviná: Email, Bakalářské práce, Abstrakt, Firemní korespondence, Novinové články, Vědecké práce, Životopisy, Diplomové práce, Videa, Překlady webových stránek, Dopis

Soudní překlady, úřední překlady Karviná: Rodný list, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Oddací list, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Notářský zápis, Odvolání, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Vysvědčení, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Norma, Apostila, Certifikát, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Živnostenský list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Karviná, Korektura Karviná, Odborné překlady Karviná, Právní překlady Karviná, Překladatelská agentura Karviná, Soudní překladatel Karviná, Soudní překlady Karviná, Technické překlady Karviná, Tlumočení Karviná, Překlady fancouzštiny Karviná, Překlady italštiny Karviná, Překlady maďarštiny Karviná, Překlady španělštiny Karviná, Překlady ukrajinštiny Karviná