Překlady Karviná

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Karviná

Překlad Karviná

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Karviná.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Karviná

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Karviná bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Karviná nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Karviná: Občanské právo, Smlouva, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Dokumenty, Odvolání, Žaloba, Obchodní právo, Směrnice EU, Smluvní dokumentace

Všeobecné překlady Karviná: Abstrakt, Novinové články, Firemní korespondence, Diplomové práce, Videa, Vědecké práce, Dopis, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Životopisy, Email

Technické překlady Karviná: Technologické postupy, Návod k obsluze, Příručka, Certifikát, Technická zpráva, Manuál, Prohlášení o shodě, Norma, Odborný text, Návod k použití, Revizní zpráva

Soudní překlady, úřední překlady Karviná: Norma, Soudní žaloba, Úmrtní list, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Plná moc, Zakladatelská listina, Odvolání, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Vysvědčení, Stanovy, Oddací list, Rodný list, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Diplom, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Apostila, Notářský zápis, Rozsudek

Ekonomické překlady Karviná: Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Účetní výkazy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Akcie

Prezentační překlady Karviná: Webové stránky, Průvodce, Inzertní a PR články, Katalog, Knihy, Billboardy a plakáty, Prezentace, Letáky, Tiskoviny, Reklama, PPC reklama

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Karviná, Korektura Karviná, Odborné překlady Karviná, Právní překlady Karviná, Překladatelská agentura Karviná, Soudní překladatel Karviná, Soudní překlady Karviná, Technické překlady Karviná, Tlumočení Karviná