Překlady Jirkov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jirkov

Překlad Jirkov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jirkov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jirkov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jirkov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jirkov nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Jirkov: Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Rozvahy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Akcie

Právní překlady Jirkov: Občanské právo, Dokumenty, Smlouva, Odvolání, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Žaloba, Právní dokumenty

Soudní překlady, úřední překlady Jirkov: Apostila, Notářský zápis, Certifikát, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Odvolání, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Rodný list, Rozsudek, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Stanovy, Úmrtní list, Živnostenský list, Plná moc, Diplom, Soudní žaloba, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku

Technické překlady Jirkov: Prohlášení o shodě, Odborný text, Příručka, Návod k obsluze, Norma, Technologické postupy, Revizní zpráva, Návod k použití, Technická zpráva, Manuál, Certifikát

Všeobecné překlady Jirkov: Životopisy, Překlady webových stránek, Abstrakt, Diplomové práce, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Videa, Dopis, Email, Vědecké práce, Novinové články

Prezentační překlady Jirkov: Letáky, PPC reklama, Tiskoviny, Průvodce, Katalog, Prezentace, Inzertní a PR články, Knihy, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Reklama

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Jirkov, Korektura Jirkov, Odborné překlady Jirkov, Právní překlady Jirkov, Překladatelská agentura Jirkov, Soudní překladatel Jirkov, Soudní překlady Jirkov, Technické překlady Jirkov, Tlumočení Jirkov, Překlady fancouzštiny Jirkov, Překlady italštiny Jirkov, Překlady maďarštiny Jirkov, Překlady španělštiny Jirkov, Překlady ukrajinštiny Jirkov