Překlady Jirkov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jirkov

Překlad Jirkov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jirkov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jirkov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jirkov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jirkov nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Jirkov: Dluhopisy, Rozvahy, Daňové formuláře, Akcie, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Audity projektů, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy

Technické překlady Jirkov: Návod k použití, Odborný text, Revizní zpráva, Technologické postupy, Manuál, Certifikát, Prohlášení o shodě, Příručka, Technická zpráva, Návod k obsluze, Norma

Prezentační překlady Jirkov: Tiskoviny, Průvodce, Billboardy a plakáty, Letáky, Knihy, Katalog, Prezentace, Reklama, Webové stránky, PPC reklama, Inzertní a PR články

Právní překlady Jirkov: Smlouva, Obchodní právo, Odvolání, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Směrnice EU, Žaloba, Občanské právo, Dokumenty, Obchodní podmínky

Všeobecné překlady Jirkov: Životopisy, Videa, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Abstrakt, Email, Novinové články, Dopis, Diplomové práce, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady Jirkov: Plná moc, Úmrtní list, Stanovy, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Norma, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Soudní žaloba, Certifikát, Společenská smlouva, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Diplom, Oddací list, Rodný list, Revizní zpráva, Pracovní smlouva, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Jirkov, Korektura Jirkov, Odborné překlady Jirkov, Právní překlady Jirkov, Překladatelská agentura Jirkov, Soudní překladatel Jirkov, Soudní překlady Jirkov, Technické překlady Jirkov, Tlumočení Jirkov