Překlady Jindřichův Hradec

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jindřichův Hradec

Překlad Jindřichův Hradec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jindřichův Hradec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jindřichův Hradec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jindřichův Hradec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jindřichův Hradec nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Jindřichův Hradec: Dluhopisy, Daňové formuláře, Audity projektů, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Akcie, Výroční zprávy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky

Právní překlady Jindřichův Hradec: Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Žaloba, Směrnice EU, Občanské právo, Odvolání, Obchodní podmínky, Právní dokumenty, Smlouva, Dokumenty

Technické překlady Jindřichův Hradec: Manuál, Technická zpráva, Norma, Odborný text, Návod k obsluze, Certifikát, Návod k použití, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Příručka, Technologické postupy

Prezentační překlady Jindřichův Hradec: PPC reklama, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Prezentace, Katalog, Letáky, Inzertní a PR články, Knihy, Průvodce, Tiskoviny, Reklama

Všeobecné překlady Jindřichův Hradec: Životopisy, Bakalářské práce, Diplomové práce, Novinové články, Překlady webových stránek, Email, Dopis, Videa, Abstrakt, Firemní korespondence, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Jindřichův Hradec: Živnostenský list, Rodný list, Rozsudek, Apostila, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Diplom, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Certifikát, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Odvolání, Stanovy, Norma, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Jindřichův Hradec, Korektura Jindřichův Hradec, Odborné překlady Jindřichův Hradec, Právní překlady Jindřichův Hradec, Překladatelská agentura Jindřichův Hradec, Soudní překladatel Jindřichův Hradec, Soudní překlady Jindřichův Hradec, Technické překlady Jindřichův Hradec, Tlumočení Jindřichův Hradec