Překlady Jindřichův Hradec

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jindřichův Hradec

Překlad Jindřichův Hradec

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jindřichův Hradec.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jindřichův Hradec

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jindřichův Hradec bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jindřichův Hradec nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Jindřichův Hradec: Audity projektů, Rozvahy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Akcie, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Výroční zprávy

Technické překlady Jindřichův Hradec: Revizní zpráva, Návod k použití, Technologické postupy, Certifikát, Norma, Příručka, Manuál, Technická zpráva, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Odborný text

Všeobecné překlady Jindřichův Hradec: Dopis, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Životopisy, Email, Firemní korespondence, Abstrakt, Videa, Diplomové práce, Bakalářské práce, Novinové články

Právní překlady Jindřichův Hradec: Žaloba, Směrnice EU, Smlouva, Občanské právo, Odvolání, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Obchodní právo, Dokumenty

Prezentační překlady Jindřichův Hradec: Letáky, Webové stránky, Průvodce, PPC reklama, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Katalog, Billboardy a plakáty, Prezentace, Knihy, Reklama

Soudní překlady, úřední překlady Jindřichův Hradec: Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Stanovy, Společenská smlouva, Plná moc, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Certifikát, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Oddací list, Pracovní smlouva, Úmrtní list, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Apostila, Diplom, Norma, Rodný list, Odvolání, Vysvědčení

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Jindřichův Hradec, Korektura Jindřichův Hradec, Odborné překlady Jindřichův Hradec, Právní překlady Jindřichův Hradec, Překladatelská agentura Jindřichův Hradec, Soudní překladatel Jindřichův Hradec, Soudní překlady Jindřichův Hradec, Technické překlady Jindřichův Hradec, Tlumočení Jindřichův Hradec, Překlady fancouzštiny Jindřichův Hradec, Překlady italštiny Jindřichův Hradec, Překlady maďarštiny Jindřichův Hradec, Překlady španělštiny Jindřichův Hradec, Překlady ukrajinštiny Jindřichův Hradec