Překlady Jihlava

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jihlava

Překlad Jihlava

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jihlava.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jihlava

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jihlava bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jihlava nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Jihlava: Účetní výkazy, Dluhopisy, Výroční zprávy, Akcie, Rozvahy, Audity projektů, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Výběrová řízení

Technické překlady Jihlava: Norma, Návod k obsluze, Odborný text, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Návod k použití, Příručka, Certifikát, Revizní zpráva, Manuál, Technologické postupy

Právní překlady Jihlava: Smlouva, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Dokumenty, Právní dokumenty, Odvolání, Směrnice EU, Občanské právo, Žaloba, Smluvní dokumentace

Soudní překlady, úřední překlady Jihlava: Diplom, Stanovy, Rodný list, Rozsudek, Živnostenský list, Plná moc, Norma, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Soudní žaloba, Oddací list, Vysvědčení, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Apostila, Osvědčení o registraci k dani

Prezentační překlady Jihlava: Reklama, Webové stránky, Katalog, Tiskoviny, Letáky, Billboardy a plakáty, Prezentace, Průvodce, Knihy, Inzertní a PR články, PPC reklama

Všeobecné překlady Jihlava: Novinové články, Diplomové práce, Videa, Vědecké práce, Firemní korespondence, Abstrakt, Bakalářské práce, Email, Životopisy, Dopis, Překlady webových stránek

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Jihlava, Korektura Jihlava, Odborné překlady Jihlava, Právní překlady Jihlava, Překladatelská agentura Jihlava, Soudní překladatel Jihlava, Soudní překlady Jihlava, Technické překlady Jihlava, Tlumočení Jihlava, Překlady fancouzštiny Jihlava, Překlady italštiny Jihlava, Překlady maďarštiny Jihlava, Překlady španělštiny Jihlava, Překlady ukrajinštiny Jihlava