Překlady Jihlava

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jihlava

Překlad Jihlava

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jihlava.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jihlava

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jihlava bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jihlava nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Jihlava: Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Katalog, Prezentace, Reklama, Webové stránky, Letáky, Tiskoviny, Knihy, Průvodce

Ekonomické překlady Jihlava: Rozvahy, Akcie, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Výroční zprávy

Soudní překlady, úřední překlady Jihlava: Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Apostila, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Úmrtní list, Notářský zápis, Soudní žaloba, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Certifikát, Pracovní smlouva, Oddací list, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Stanovy, Plná moc, Rodný list, Průkaz totožnosti, Diplom

Právní překlady Jihlava: Smlouva, Právní dokumenty, Obchodní právo, Směrnice EU, Odvolání, Dokumenty, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Žaloba, Občanské právo

Technické překlady Jihlava: Revizní zpráva, Odborný text, Technická zpráva, Návod k použití, Návod k obsluze, Manuál, Certifikát, Technologické postupy, Norma, Příručka, Prohlášení o shodě

Všeobecné překlady Jihlava: Bakalářské práce, Životopisy, Novinové články, Vědecké práce, Email, Dopis, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Abstrakt, Firemní korespondence, Videa

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Jihlava, Korektura Jihlava, Odborné překlady Jihlava, Právní překlady Jihlava, Překladatelská agentura Jihlava, Soudní překladatel Jihlava, Soudní překlady Jihlava, Technické překlady Jihlava, Tlumočení Jihlava