Překlady Jablunkov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jablunkov

Překlad Jablunkov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jablunkov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jablunkov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jablunkov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jablunkov nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Jablunkov: Obchodní podmínky, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Směrnice EU, Smlouva, Žaloba, Právní dokumenty, Odvolání, Obchodní právo

Technické překlady Jablunkov: Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Certifikát, Manuál, Příručka, Technologické postupy, Odborný text, Technická zpráva, Norma, Návod k obsluze, Návod k použití

Soudní překlady, úřední překlady Jablunkov: Certifikát, Vysvědčení, Živnostenský list, Soudní žaloba, Rodný list, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Apostila, Stanovy, Odvolání, Diplom, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Pracovní smlouva, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Plná moc, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Oddací list, Norma, Výpis z trestního rejstříku

Ekonomické překlady Jablunkov: Dluhopisy, Akcie, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Audity projektů

Prezentační překlady Jablunkov: Reklama, Inzertní a PR články, Tiskoviny, PPC reklama, Katalog, Průvodce, Billboardy a plakáty, Letáky, Knihy, Prezentace, Webové stránky

Všeobecné překlady Jablunkov: Diplomové práce, Abstrakt, Vědecké práce, Firemní korespondence, Email, Životopisy, Bakalářské práce, Videa, Dopis, Překlady webových stránek, Novinové články

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Jablunkov, Korektura Jablunkov, Odborné překlady Jablunkov, Právní překlady Jablunkov, Překladatelská agentura Jablunkov, Soudní překladatel Jablunkov, Soudní překlady Jablunkov, Technické překlady Jablunkov, Tlumočení Jablunkov