Překlady Jablunkov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Jablunkov

Překlad Jablunkov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Jablunkov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Jablunkov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Jablunkov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Jablunkov nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Jablunkov: Návod k obsluze, Manuál, Revizní zpráva, Odborný text, Technologické postupy, Návod k použití, Příručka, Technická zpráva, Norma, Prohlášení o shodě, Certifikát

Právní překlady Jablunkov: Žaloba, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Smlouva, Dokumenty, Odvolání, Občanské právo, Směrnice EU, Obchodní právo

Prezentační překlady Jablunkov: Inzertní a PR články, Knihy, Průvodce, Reklama, Prezentace, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Letáky, Katalog, PPC reklama

Všeobecné překlady Jablunkov: Email, Novinové články, Vědecké práce, Diplomové práce, Videa, Životopisy, Abstrakt, Dopis, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Firemní korespondence

Ekonomické překlady Jablunkov: Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Akcie, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Rozvahy, Účetní výkazy, Audity projektů, Dluhopisy, Daňové formuláře

Soudní překlady, úřední překlady Jablunkov: Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Apostila, Vysvědčení, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Soudní žaloba, Diplom, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Vysvědčení, Plná moc, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Certifikát, Živnostenský list, Odvolání, Zakladatelská listina, Stanovy, Rodný list

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Jablunkov, Korektura Jablunkov, Odborné překlady Jablunkov, Právní překlady Jablunkov, Překladatelská agentura Jablunkov, Soudní překladatel Jablunkov, Soudní překlady Jablunkov, Technické překlady Jablunkov, Tlumočení Jablunkov, Překlady fancouzštiny Jablunkov, Překlady italštiny Jablunkov, Překlady maďarštiny Jablunkov, Překlady španělštiny Jablunkov, Překlady ukrajinštiny Jablunkov