Překlady Hustopeče

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hustopeče

Překlad Hustopeče

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hustopeče.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hustopeče

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hustopeče bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hustopeče nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Hustopeče: Smlouva, Právní dokumenty, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Odvolání, Žaloba, Obchodní právo, Směrnice EU, Občanské právo, Obchodní podmínky

Technické překlady Hustopeče: Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Technická zpráva, Norma, Návod k použití, Odborný text, Certifikát, Manuál, Revizní zpráva, Příručka, Technologické postupy

Prezentační překlady Hustopeče: PPC reklama, Prezentace, Billboardy a plakáty, Letáky, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Reklama, Webové stránky, Knihy, Katalog, Průvodce

Soudní překlady, úřední překlady Hustopeče: Soudní žaloba, Živnostenský list, Notářský zápis, Výpis z trestního rejstříku, Norma, Potvrzení o studiu, Revizní zpráva, Úmrtní list, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Plná moc, Odvolání, Společenská smlouva, Zakladatelská listina, Stanovy, Apostila, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Rodný list, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Certifikát, Diplom

Všeobecné překlady Hustopeče: Email, Videa, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Životopisy, Abstrakt, Vědecké práce, Dopis, Novinové články, Diplomové práce

Ekonomické překlady Hustopeče: Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Daňové formuláře, Rozvahy, Akcie, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Účetní výkazy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Hustopeče, Korektura Hustopeče, Odborné překlady Hustopeče, Právní překlady Hustopeče, Překladatelská agentura Hustopeče, Soudní překladatel Hustopeče, Soudní překlady Hustopeče, Technické překlady Hustopeče, Tlumočení Hustopeče, Překlady fancouzštiny Hustopeče, Překlady italštiny Hustopeče, Překlady maďarštiny Hustopeče, Překlady španělštiny Hustopeče, Překlady ukrajinštiny Hustopeče