Překlady Hustopeče

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hustopeče

Překlad Hustopeče

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hustopeče.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hustopeče

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hustopeče bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hustopeče nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Hustopeče: Dluhopisy, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Rozvahy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Akcie, Daňové formuláře

Prezentační překlady Hustopeče: Tiskoviny, Reklama, Knihy, Inzertní a PR články, Letáky, PPC reklama, Prezentace, Průvodce, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Katalog

Technické překlady Hustopeče: Návod k použití, Certifikát, Manuál, Revizní zpráva, Příručka, Návod k obsluze, Technická zpráva, Odborný text, Norma, Technologické postupy, Prohlášení o shodě

Právní překlady Hustopeče: Právní dokumenty, Dokumenty, Odvolání, Obchodní právo, Smlouva, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Žaloba, Smluvní dokumentace, Občanské právo

Všeobecné překlady Hustopeče: Překlady webových stránek, Email, Firemní korespondence, Dopis, Diplomové práce, Abstrakt, Vědecké práce, Novinové články, Životopisy, Videa, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady Hustopeče: Odvolání, Živnostenský list, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Diplom, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Apostila, Úmrtní list, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Oddací list, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Rodný list, Potvrzení o studiu, Plná moc, Norma

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Hustopeče, Korektura Hustopeče, Odborné překlady Hustopeče, Právní překlady Hustopeče, Překladatelská agentura Hustopeče, Soudní překladatel Hustopeče, Soudní překlady Hustopeče, Technické překlady Hustopeče, Tlumočení Hustopeče