Překlady Hodonín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hodonín

Překlad Hodonín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hodonín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hodonín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hodonín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hodonín nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Hodonín: Odborný text, Technologické postupy, Návod k použití, Norma, Příručka, Prohlášení o shodě, Manuál, Technická zpráva, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Certifikát

Právní překlady Hodonín: Obchodní podmínky, Směrnice EU, Občanské právo, Právní dokumenty, Dokumenty, Odvolání, Smluvní dokumentace, Smlouva, Žaloba, Obchodní právo

Prezentační překlady Hodonín: Letáky, Prezentace, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Katalog, Inzertní a PR články, Reklama, Webové stránky, Knihy, Průvodce, Tiskoviny

Soudní překlady, úřední překlady Hodonín: Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Úmrtní list, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Rozsudek, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Apostila, Vysvědčení, Diplom, Plná moc, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Vysvědčení, Odvolání, Živnostenský list, Soudní žaloba, Rodný list, Norma, Certifikát, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku

Ekonomické překlady Hodonín: Audity projektů, Daňové formuláře, Rozvahy, Akcie, Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy

Všeobecné překlady Hodonín: Novinové články, Videa, Bakalářské práce, Email, Překlady webových stránek, Životopisy, Abstrakt, Firemní korespondence, Diplomové práce, Dopis, Vědecké práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Hodonín, Korektura Hodonín, Odborné překlady Hodonín, Právní překlady Hodonín, Překladatelská agentura Hodonín, Soudní překladatel Hodonín, Soudní překlady Hodonín, Technické překlady Hodonín, Tlumočení Hodonín, Překlady fancouzštiny Hodonín, Překlady italštiny Hodonín, Překlady maďarštiny Hodonín, Překlady španělštiny Hodonín, Překlady ukrajinštiny Hodonín