Překlady Hodonín

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Hodonín

Překlad Hodonín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Hodonín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Hodonín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Hodonín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Hodonín nabízíme:

překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Hodonín: Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Příručka, Certifikát, Návod k obsluze, Odborný text, Návod k použití, Revizní zpráva, Technologické postupy, Norma, Manuál

Prezentační překlady Hodonín: Webové stránky, Inzertní a PR články, Prezentace, Knihy, PPC reklama, Reklama, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Průvodce, Letáky, Katalog

Právní překlady Hodonín: Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Odvolání, Dokumenty, Smlouva, Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní právo, Žaloba

Ekonomické překlady Hodonín: Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Akcie, Dluhopisy, Účetní výkazy, Rozvahy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Audity projektů, Účetní uzávěrky

Všeobecné překlady Hodonín: Novinové články, Diplomové práce, Abstrakt, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Životopisy, Dopis, Bakalářské práce, Vědecké práce, Email, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Hodonín: Vysvědčení, Pracovní smlouva, Apostila, Oddací list, Zakladatelská listina, Diplom, Rodný list, Plná moc, Odvolání, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Stanovy, Norma, Soudní žaloba, Úmrtní list, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Živnostenský list, Společenská smlouva

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Hodonín, Korektura Hodonín, Odborné překlady Hodonín, Právní překlady Hodonín, Překladatelská agentura Hodonín, Soudní překladatel Hodonín, Soudní překlady Hodonín, Technické překlady Hodonín, Tlumočení Hodonín