Překlady Havlíčkův Brod

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Havlíčkův Brod

Překlad Havlíčkův Brod

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Havlíčkův Brod.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Havlíčkův Brod

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Havlíčkův Brod bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Havlíčkův Brod nabízíme:

překlady z/do polštiny, překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Havlíčkův Brod: Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Smlouva, Občanské právo, Odvolání, Žaloba, Obchodní právo, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Dokumenty

Technické překlady Havlíčkův Brod: Odborný text, Certifikát, Příručka, Prohlášení o shodě, Manuál, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Technická zpráva, Norma, Technologické postupy, Návod k použití

Ekonomické překlady Havlíčkův Brod: Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Akcie, Rozvahy, Výběrová řízení

Všeobecné překlady Havlíčkův Brod: Bakalářské práce, Životopisy, Diplomové práce, Firemní korespondence, Dopis, Videa, Novinové články, Email, Abstrakt, Překlady webových stránek, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Havlíčkův Brod: Výpis z trestního rejstříku, Norma, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Vysvědčení, Diplom, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Pracovní smlouva, Plná moc, Živnostenský list, Oddací list, Potvrzení o studiu, Rodný list, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Rozsudek, Společenská smlouva, Stanovy

Prezentační překlady Havlíčkův Brod: Letáky, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Prezentace, Průvodce, Inzertní a PR články, Webové stránky, PPC reklama, Katalog, Reklama, Knihy

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Havlíčkův Brod, Korektura Havlíčkův Brod, Odborné překlady Havlíčkův Brod, Právní překlady Havlíčkův Brod, Překladatelská agentura Havlíčkův Brod, Soudní překladatel Havlíčkův Brod, Soudní překlady Havlíčkův Brod, Technické překlady Havlíčkův Brod, Tlumočení Havlíčkův Brod, Překlady fancouzštiny Havlíčkův Brod, Překlady italštiny Havlíčkův Brod, Překlady maďarštiny Havlíčkův Brod, Překlady španělštiny Havlíčkův Brod, Překlady ukrajinštiny Havlíčkův Brod