Překlady Havlíčkův Brod

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Havlíčkův Brod

Překlad Havlíčkův Brod

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Havlíčkův Brod.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Havlíčkův Brod

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Havlíčkův Brod bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Havlíčkův Brod nabízíme:

překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Havlíčkův Brod: Příručka, Prohlášení o shodě, Norma, Certifikát, Manuál, Revizní zpráva, Návod k použití, Odborný text, Technická zpráva, Technologické postupy, Návod k obsluze

Právní překlady Havlíčkův Brod: Právní dokumenty, Dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Žaloba, Občanské právo, Smlouva, Smluvní dokumentace, Odvolání, Směrnice EU

Ekonomické překlady Havlíčkův Brod: Audity projektů, Rozvahy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Akcie

Prezentační překlady Havlíčkův Brod: Katalog, Inzertní a PR články, Reklama, Webové stránky, PPC reklama, Letáky, Prezentace, Knihy, Průvodce, Billboardy a plakáty, Tiskoviny

Všeobecné překlady Havlíčkův Brod: Dopis, Novinové články, Email, Abstrakt, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Videa, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Havlíčkův Brod: Rozsudek, Společenská smlouva, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Stanovy, Živnostenský list, Úmrtní list, Certifikát, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Norma, Diplom, Plná moc, Apostila, Potvrzení o studiu, Odvolání, Soudní žaloba, Vysvědčení, Vysvědčení, Oddací list, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Havlíčkův Brod, Korektura Havlíčkův Brod, Odborné překlady Havlíčkův Brod, Právní překlady Havlíčkův Brod, Překladatelská agentura Havlíčkův Brod, Soudní překladatel Havlíčkův Brod, Soudní překlady Havlíčkův Brod, Technické překlady Havlíčkův Brod, Tlumočení Havlíčkův Brod