Překlady Havířov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Havířov

Překlad Havířov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Havířov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Havířov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Havířov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Havířov nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Havířov: Reklama, Webové stránky, Průvodce, Prezentace, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Inzertní a PR články, PPC reklama, Knihy, Letáky, Katalog

Technické překlady Havířov: Certifikát, Odborný text, Příručka, Norma, Technologické postupy, Revizní zpráva, Manuál, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Technická zpráva, Návod k obsluze

Právní překlady Havířov: Odvolání, Směrnice EU, Smlouva, Dokumenty, Občanské právo, Obchodní právo, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Žaloba, Obchodní podmínky

Soudní překlady, úřední překlady Havířov: Úmrtní list, Soudní žaloba, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Certifikát, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Rozsudek, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Revizní zpráva, Stanovy, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Norma, Vysvědčení, Rodný list, Plná moc, Notářský zápis, Odvolání, Apostila

Všeobecné překlady Havířov: Email, Firemní korespondence, Vědecké práce, Videa, Životopisy, Novinové články, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Abstrakt, Diplomové práce, Dopis

Ekonomické překlady Havířov: Audity projektů, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Akcie, Výběrová řízení, Dluhopisy, Daňové formuláře

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Havířov, Korektura Havířov, Odborné překlady Havířov, Právní překlady Havířov, Překladatelská agentura Havířov, Soudní překladatel Havířov, Soudní překlady Havířov, Technické překlady Havířov, Tlumočení Havířov