Překlady Havířov

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Havířov

Překlad Havířov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Havířov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Havířov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Havířov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Havířov nabízíme:

překlady z/do angličtiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Havířov: Dokumenty, Smlouva, Občanské právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Odvolání, Směrnice EU, Právní dokumenty, Obchodní právo, Obchodní podmínky

Ekonomické překlady Havířov: Výroční zprávy, Rozvahy, Audity projektů, Akcie, Daňové formuláře, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Výběrová řízení

Soudní překlady, úřední překlady Havířov: Živnostenský list, Revizní zpráva, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Rodný list, Společenská smlouva, Plná moc, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Notářský zápis, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Stanovy, Odvolání, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Certifikát, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Potvrzení o studiu, Oddací list, Vysvědčení, Norma

Technické překlady Havířov: Manuál, Návod k obsluze, Návod k použití, Technická zpráva, Technologické postupy, Norma, Revizní zpráva, Odborný text, Certifikát, Příručka, Prohlášení o shodě

Prezentační překlady Havířov: Prezentace, Knihy, Reklama, PPC reklama, Inzertní a PR články, Webové stránky, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Katalog, Průvodce, Letáky

Všeobecné překlady Havířov: Abstrakt, Firemní korespondence, Email, Životopisy, Dopis, Diplomové práce, Vědecké práce, Novinové články, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Videa

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Havířov, Korektura Havířov, Odborné překlady Havířov, Právní překlady Havířov, Překladatelská agentura Havířov, Soudní překladatel Havířov, Soudní překlady Havířov, Technické překlady Havířov, Tlumočení Havířov, Překlady fancouzštiny Havířov, Překlady italštiny Havířov, Překlady maďarštiny Havířov, Překlady španělštiny Havířov, Překlady ukrajinštiny Havířov