Překlady Frýdek-Místek

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Frýdek-Místek

Překlad Frýdek-Místek

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Frýdek-Místek.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Frýdek-Místek

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Frýdek-Místek bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Frýdek-Místek nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Frýdek-Místek: Odvolání, Dokumenty, Právní dokumenty, Žaloba, Občanské právo, Smlouva, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Obchodní právo, Smluvní dokumentace

Ekonomické překlady Frýdek-Místek: Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Rozvahy, Ekonomické analýzy, Akcie, Audity projektů, Daňové formuláře

Technické překlady Frýdek-Místek: Technologické postupy, Norma, Prohlášení o shodě, Manuál, Odborný text, Revizní zpráva, Technická zpráva, Návod k obsluze, Certifikát, Příručka, Návod k použití

Prezentační překlady Frýdek-Místek: Reklama, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Průvodce, PPC reklama, Katalog, Knihy, Letáky, Webové stránky, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady Frýdek-Místek: Rodný list, Plná moc, Pracovní smlouva, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Certifikát, Diplom, Apostila, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Norma, Oddací list, Notářský zápis, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Odvolání, Stanovy

Všeobecné překlady Frýdek-Místek: Abstrakt, Životopisy, Novinové články, Firemní korespondence, Vědecké práce, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Dopis, Bakalářské práce, Videa, Email

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Frýdek-Místek, Korektura Frýdek-Místek, Odborné překlady Frýdek-Místek, Právní překlady Frýdek-Místek, Překladatelská agentura Frýdek-Místek, Soudní překladatel Frýdek-Místek, Soudní překlady Frýdek-Místek, Technické překlady Frýdek-Místek, Tlumočení Frýdek-Místek