Překlady Frýdek-Místek

Hledáte odborného překladatele? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Frýdek-Místek

Překlad Frýdek-Místek

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si odborný překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Frýdek-Místek.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Frýdek-Místek

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Frýdek-Místek bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Frýdek-Místek nabízíme:

překlady z/do čínštiny, překlady z/do ruštiny, překlady z/do polštiny, překlady z/do němčiny, překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Frýdek-Místek: Technologické postupy, Příručka, Návod k použití, Norma, Technická zpráva, Revizní zpráva, Certifikát, Návod k obsluze, Manuál, Prohlášení o shodě, Odborný text

Prezentační překlady Frýdek-Místek: Inzertní a PR články, Průvodce, PPC reklama, Letáky, Prezentace, Katalog, Billboardy a plakáty, Reklama, Webové stránky, Tiskoviny, Knihy

Ekonomické překlady Frýdek-Místek: Akcie, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Rozvahy, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Audity projektů

Právní překlady Frýdek-Místek: Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Smlouva, Žaloba, Občanské právo, Odvolání, Směrnice EU, Obchodní právo, Dokumenty, Právní dokumenty

Soudní překlady, úřední překlady Frýdek-Místek: Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Oddací list, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Apostila, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Rozsudek, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Zakladatelská listina, Diplom, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Odvolání, Plná moc, Živnostenský list, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení o studiu, Rodný list

Všeobecné překlady Frýdek-Místek: Novinové články, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Dopis, Překlady webových stránek, Email, Životopisy, Videa, Abstrakt, Vědecké práce, Diplomové práce

Teoretické informace ohledně překladu najdete zde: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad

Expresní překlady Frýdek-Místek, Korektura Frýdek-Místek, Odborné překlady Frýdek-Místek, Právní překlady Frýdek-Místek, Překladatelská agentura Frýdek-Místek, Soudní překladatel Frýdek-Místek, Soudní překlady Frýdek-Místek, Technické překlady Frýdek-Místek, Tlumočení Frýdek-Místek, Překlady fancouzštiny Frýdek-Místek, Překlady italštiny Frýdek-Místek, Překlady maďarštiny Frýdek-Místek, Překlady španělštiny Frýdek-Místek, Překlady ukrajinštiny Frýdek-Místek