Expresní překlady Pilníkov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Pilníkov

Expresní překlad Pilníkov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Pilníkov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Pilníkov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Pilníkov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Pilníkov nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Pilníkov: Žaloba, Občanské právo, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Smlouva, Dokumenty, Směrnice EU, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Odvolání

Ekonomické překlady Pilníkov: Účetní výkazy, Akcie, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Dluhopisy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Rozvahy

Technické překlady Pilníkov: Návod k obsluze, Odborný text, Návod k použití, Technická zpráva, Certifikát, Technologické postupy, Manuál, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Norma, Příručka

Všeobecné překlady Pilníkov: Diplomové práce, Překlady webových stránek, Životopisy, Dopis, Abstrakt, Email, Vědecké práce, Bakalářské práce, Novinové články, Firemní korespondence, Videa

Prezentační překlady Pilníkov: Reklama, Tiskoviny, Knihy, Letáky, Prezentace, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Inzertní a PR články, Průvodce, Katalog, Webové stránky

Soudní překlady, úřední překlady Pilníkov: Plná moc, Živnostenský list, Úmrtní list, Oddací list, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Soudní žaloba, Vysvědčení, Rodný list, Stanovy, Norma, Vysvědčení, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Pracovní smlouva, Certifikát, Odvolání, Apostila, Diplom, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad