Expresní překlady Petřvald

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Petřvald

Expresní překlad Petřvald

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Petřvald.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Petřvald

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Petřvald bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Petřvald nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Petřvald: Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Audity projektů, Účetní výkazy, Rozvahy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Akcie

Technické překlady Petřvald: Technická zpráva, Manuál, Certifikát, Norma, Odborný text, Revizní zpráva, Návod k použití, Příručka, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Technologické postupy

Prezentační překlady Petřvald: Tiskoviny, Prezentace, Knihy, Katalog, Webové stránky, Reklama, PPC reklama, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Průvodce, Letáky

Právní překlady Petřvald: Dokumenty, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Směrnice EU, Smlouva, Obchodní právo, Žaloba, Obchodní podmínky, Odvolání, Občanské právo

Soudní překlady, úřední překlady Petřvald: Rozsudek, Oddací list, Zakladatelská listina, Apostila, Diplom, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Úmrtní list, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Vysvědčení, Certifikát, Pracovní smlouva, Odvolání, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Rodný list, Živnostenský list, Stanovy

Všeobecné překlady Petřvald: Vědecké práce, Firemní korespondence, Videa, Abstrakt, Novinové články, Životopisy, Diplomové práce, Email, Překlady webových stránek, Dopis, Bakalářské práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad