Expresní překlady Pelhřimov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Pelhřimov

Expresní překlad Pelhřimov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Pelhřimov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Pelhřimov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Pelhřimov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Pelhřimov nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Pelhřimov: Manuál, Technologické postupy, Odborný text, Revizní zpráva, Norma, Certifikát, Prohlášení o shodě, Příručka, Návod k obsluze, Technická zpráva, Návod k použití

Prezentační překlady Pelhřimov: Knihy, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Letáky, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Katalog, PPC reklama, Prezentace, Reklama, Průvodce

Ekonomické překlady Pelhřimov: Ekonomické analýzy, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Audity projektů, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Daňové formuláře, Akcie, Rozvahy

Všeobecné překlady Pelhřimov: Vědecké práce, Novinové články, Bakalářské práce, Dopis, Diplomové práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Životopisy, Email, Videa, Firemní korespondence

Právní překlady Pelhřimov: Směrnice EU, Obchodní právo, Dokumenty, Občanské právo, Žaloba, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Smlouva, Odvolání

Soudní překlady, úřední překlady Pelhřimov: Výpis z obchodního rejstříku, Certifikát, Vysvědčení, Diplom, Plná moc, Norma, Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Výpis z trestního rejstříku, Odvolání, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Oddací list, Vysvědčení, Živnostenský list, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Rodný list, Apostila, Rozsudek, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Stanovy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad