Expresní překlady Pečky

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Pečky

Expresní překlad Pečky

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Pečky.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Pečky

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Pečky bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Pečky nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Pečky: Technická zpráva, Návod k použití, Manuál, Prohlášení o shodě, Norma, Příručka, Revizní zpráva, Odborný text, Certifikát, Návod k obsluze, Technologické postupy

Ekonomické překlady Pečky: Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Akcie, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Dluhopisy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Audity projektů

Právní překlady Pečky: Smlouva, Směrnice EU, Občanské právo, Odvolání, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Dokumenty, Žaloba, Obchodní podmínky, Obchodní právo

Všeobecné překlady Pečky: Email, Abstrakt, Překlady webových stránek, Dopis, Firemní korespondence, Novinové články, Videa, Bakalářské práce, Životopisy, Diplomové práce, Vědecké práce

Soudní překlady, úřední překlady Pečky: Soudní žaloba, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Notářský zápis, Certifikát, Rodný list, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Stanovy, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Revizní zpráva, Živnostenský list, Odvolání, Diplom, Plná moc, Oddací list, Apostila, Norma

Prezentační překlady Pečky: Reklama, Webové stránky, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Letáky, Knihy, Průvodce, Katalog, PPC reklama, Prezentace

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad