Expresní překlady Pec pod Sněžkou

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Pec pod Sněžkou

Expresní překlad Pec pod Sněžkou

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Pec pod Sněžkou.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Pec pod Sněžkou

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Pec pod Sněžkou bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Pec pod Sněžkou nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Pec pod Sněžkou: Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Audity projektů, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Dluhopisy, Akcie

Technické překlady Pec pod Sněžkou: Prohlášení o shodě, Norma, Návod k obsluze, Certifikát, Návod k použití, Technologické postupy, Příručka, Odborný text, Manuál, Technická zpráva, Revizní zpráva

Prezentační překlady Pec pod Sněžkou: Letáky, Knihy, Billboardy a plakáty, Katalog, Inzertní a PR články, PPC reklama, Průvodce, Webové stránky, Reklama, Tiskoviny, Prezentace

Právní překlady Pec pod Sněžkou: Obchodní právo, Dokumenty, Odvolání, Občanské právo, Obchodní podmínky, Smlouva, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Směrnice EU, Žaloba

Všeobecné překlady Pec pod Sněžkou: Firemní korespondence, Abstrakt, Novinové články, Videa, Bakalářské práce, Dopis, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Email, Diplomové práce, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Pec pod Sněžkou: Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Notářský zápis, Živnostenský list, Potvrzení o studiu, Diplom, Norma, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Úmrtní list, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Apostila, Stanovy, Rozsudek, Certifikát, Pracovní smlouva, Oddací list, Vysvědčení, Odvolání, Plná moc

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad