Expresní překlady Pacov

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Pacov

Expresní překlad Pacov

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Pacov.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Pacov

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Pacov bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Pacov nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Pacov: Rozvahy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Audity projektů, Akcie, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Dluhopisy

Technické překlady Pacov: Certifikát, Norma, Revizní zpráva, Manuál, Technická zpráva, Technologické postupy, Příručka, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Odborný text, Návod k použití

Prezentační překlady Pacov: Inzertní a PR články, Knihy, Tiskoviny, Letáky, Webové stránky, Průvodce, PPC reklama, Prezentace, Katalog, Reklama, Billboardy a plakáty

Všeobecné překlady Pacov: Email, Diplomové práce, Vědecké práce, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Dopis, Životopisy, Videa, Překlady webových stránek, Novinové články, Abstrakt

Právní překlady Pacov: Odvolání, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Dokumenty, Žaloba, Směrnice EU, Právní dokumenty, Obchodní právo, Občanské právo, Smlouva

Soudní překlady, úřední překlady Pacov: Notářský zápis, Rodný list, Odvolání, Norma, Stanovy, Vysvědčení, Rozsudek, Revizní zpráva, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Úmrtní list, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Živnostenský list, Plná moc, Apostila, Certifikát, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad