Expresní překlady Ostrava

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Ostrava

Expresní překlad Ostrava

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Ostrava.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Ostrava

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Ostrava bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Ostrava nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Technické překlady Ostrava: Revizní zpráva, Certifikát, Technická zpráva, Odborný text, Příručka, Technologické postupy, Návod k použití, Návod k obsluze, Norma, Manuál, Prohlášení o shodě

Právní překlady Ostrava: Smluvní dokumentace, Odvolání, Občanské právo, Žaloba, Směrnice EU, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Smlouva, Dokumenty, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Ostrava: Rozvahy, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Akcie, Dluhopisy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Audity projektů, Ekonomické analýzy

Soudní překlady, úřední překlady Ostrava: Oddací list, Norma, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Soudní žaloba, Notářský zápis, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Rozsudek, Plná moc, Zakladatelská listina, Apostila, Diplom, Vysvědčení, Vysvědčení, Stanovy, Úmrtní list, Rodný list, Certifikát, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání

Prezentační překlady Ostrava: Letáky, Knihy, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Prezentace, Průvodce, PPC reklama, Katalog, Reklama, Webové stránky, Tiskoviny

Všeobecné překlady Ostrava: Videa, Email, Dopis, Diplomové práce, Vědecké práce, Abstrakt, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Životopisy, Novinové články, Bakalářské práce

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad