Expresní překlady Osečná

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Osečná

Expresní překlad Osečná

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Osečná.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Osečná

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Osečná bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Osečná nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Osečná: Inzertní a PR články, Knihy, Reklama, Tiskoviny, Katalog, Billboardy a plakáty, Webové stránky, Prezentace, Letáky, PPC reklama, Průvodce

Právní překlady Osečná: Žaloba, Smlouva, Občanské právo, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Dokumenty, Právní dokumenty, Odvolání

Všeobecné překlady Osečná: Diplomové práce, Novinové články, Firemní korespondence, Videa, Bakalářské práce, Dopis, Překlady webových stránek, Životopisy, Vědecké práce, Email, Abstrakt

Ekonomické překlady Osečná: Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Dluhopisy, Výběrová řízení, Audity projektů, Akcie, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Výroční zprávy, Účetní výkazy

Technické překlady Osečná: Norma, Revizní zpráva, Technická zpráva, Odborný text, Prohlášení o shodě, Příručka, Technologické postupy, Manuál, Návod k použití, Certifikát, Návod k obsluze

Soudní překlady, úřední překlady Osečná: Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Oddací list, Odvolání, Úmrtní list, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Pracovní smlouva, Norma, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis, Rodný list, Stanovy, Vysvědčení, Rozsudek, Živnostenský list, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Certifikát, Apostila, Soudní žaloba, Výpis z trestního rejstříku

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad