Expresní překlady Orlová

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Orlová

Expresní překlad Orlová

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Orlová.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Orlová

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Orlová bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Orlová nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Orlová: Certifikát, Návod k použití, Návod k obsluze, Technická zpráva, Manuál, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Příručka, Odborný text, Norma

Právní překlady Orlová: Dokumenty, Odvolání, Směrnice EU, Obchodní právo, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Právní dokumenty, Smlouva, Žaloba, Obchodní podmínky

Ekonomické překlady Orlová: Rozvahy, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Akcie, Výběrová řízení, Dluhopisy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky

Prezentační překlady Orlová: Billboardy a plakáty, PPC reklama, Webové stránky, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Reklama, Prezentace, Knihy, Průvodce, Katalog, Letáky

Všeobecné překlady Orlová: Diplomové práce, Dopis, Email, Novinové články, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Videa, Vědecké práce, Abstrakt, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Orlová: Oddací list, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Diplom, Vysvědčení, Úmrtní list, Norma, Odvolání, Revizní zpráva, Rozsudek, Soudní žaloba, Plná moc, Rodný list, Certifikát, Živnostenský list, Stanovy, Zakladatelská listina, Apostila, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Průkaz totožnosti

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad