Expresní překlady Opočno

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Opočno

Expresní překlad Opočno

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Opočno.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Opočno

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Opočno bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Opočno nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Opočno: Bakalářské práce, Email, Videa, Diplomové práce, Dopis, Životopisy, Vědecké práce, Abstrakt, Firemní korespondence, Novinové články, Překlady webových stránek

Právní překlady Opočno: Směrnice EU, Právní dokumenty, Občanské právo, Odvolání, Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Žaloba, Smlouva, Dokumenty

Technické překlady Opočno: Certifikát, Návod k obsluze, Technologické postupy, Revizní zpráva, Návod k použití, Technická zpráva, Odborný text, Norma, Příručka, Prohlášení o shodě, Manuál

Prezentační překlady Opočno: PPC reklama, Letáky, Tiskoviny, Prezentace, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Knihy, Průvodce, Inzertní a PR články, Reklama, Katalog

Soudní překlady, úřední překlady Opočno: Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Soudní žaloba, Revizní zpráva, Úmrtní list, Apostila, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Vysvědčení, Rozsudek, Stanovy, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Živnostenský list, Oddací list, Diplom, Odvolání, Notářský zápis, Rodný list, Průkaz totožnosti, Certifikát

Ekonomické překlady Opočno: Rozvahy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Akcie, Audity projektů, Výběrová řízení, Dluhopisy, Výroční zprávy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad