Expresní překlady Opava

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Opava

Expresní překlad Opava

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Opava.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Opava

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Opava bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Opava nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Technické překlady Opava: Odborný text, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Příručka, Norma, Revizní zpráva, Technologické postupy, Certifikát, Manuál, Návod k obsluze, Návod k použití

Ekonomické překlady Opava: Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Dluhopisy, Výroční zprávy, Rozvahy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Akcie

Právní překlady Opava: Smlouva, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Odvolání, Dokumenty, Obchodní podmínky, Občanské právo, Právní dokumenty, Obchodní právo, Žaloba

Všeobecné překlady Opava: Videa, Firemní korespondence, Dopis, Email, Vědecké práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Životopisy, Novinové články, Bakalářské práce

Prezentační překlady Opava: Webové stránky, Průvodce, Reklama, Katalog, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Prezentace, Letáky, PPC reklama, Knihy

Soudní překlady, úřední překlady Opava: Odvolání, Plná moc, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Rodný list, Živnostenský list, Norma, Vysvědčení, Úmrtní list, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Potvrzení o studiu, Společenská smlouva, Notářský zápis, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Diplom, Stanovy, Rozsudek, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Pracovní smlouva, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad