Expresní překlady Olomouc

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Olomouc

Expresní překlad Olomouc

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Olomouc.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Olomouc

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Olomouc bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Olomouc nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Olomouc: Manuál, Certifikát, Norma, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Odborný text, Technická zpráva, Příručka, Návod k použití, Revizní zpráva, Návod k obsluze

Právní překlady Olomouc: Odvolání, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Dokumenty, Směrnice EU, Obchodní právo, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Žaloba, Smlouva

Prezentační překlady Olomouc: Reklama, PPC reklama, Letáky, Webové stránky, Průvodce, Billboardy a plakáty, Tiskoviny, Katalog, Prezentace, Inzertní a PR články, Knihy

Ekonomické překlady Olomouc: Dluhopisy, Akcie, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Rozvahy, Audity projektů

Všeobecné překlady Olomouc: Videa, Novinové články, Životopisy, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Dopis, Diplomové práce, Vědecké práce, Abstrakt, Email

Soudní překlady, úřední překlady Olomouc: Apostila, Živnostenský list, Vysvědčení, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Stanovy, Rozsudek, Norma, Oddací list, Úmrtní list, Soudní žaloba, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Průkaz totožnosti, Osvědčení o registraci k dani, Certifikát, Revizní zpráva, Odvolání, Společenská smlouva, Diplom, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad