Expresní překlady Olešnice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Olešnice

Expresní překlad Olešnice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Olešnice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Olešnice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Olešnice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Olešnice nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Olešnice: Dokumenty, Obchodní podmínky, Občanské právo, Smlouva, Obchodní právo, Směrnice EU, Odvolání, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Žaloba

Ekonomické překlady Olešnice: Účetní výkazy, Rozvahy, Výroční zprávy, Audity projektů, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Akcie, Daňové formuláře

Technické překlady Olešnice: Revizní zpráva, Návod k obsluze, Norma, Technologické postupy, Příručka, Technická zpráva, Certifikát, Návod k použití, Manuál, Odborný text, Prohlášení o shodě

Všeobecné překlady Olešnice: Videa, Dopis, Abstrakt, Vědecké práce, Email, Novinové články, Životopisy, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Diplomové práce, Bakalářské práce

Soudní překlady, úřední překlady Olešnice: Norma, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Soudní žaloba, Úmrtní list, Rodný list, Stanovy, Odvolání, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Notářský zápis, Společenská smlouva, Apostila, Revizní zpráva, Certifikát, Zakladatelská listina, Rozsudek, Oddací list, Průkaz totožnosti, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Potvrzení pro finanční úřad

Prezentační překlady Olešnice: Katalog, Průvodce, Webové stránky, Letáky, Inzertní a PR články, PPC reklama, Knihy, Tiskoviny, Reklama, Prezentace, Billboardy a plakáty

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad