Expresní překlady Nýrsko

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nýrsko

Expresní překlad Nýrsko

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nýrsko.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nýrsko

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nýrsko bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nýrsko nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Nýrsko: Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Akcie, Rozvahy, Audity projektů, Ekonomické analýzy, Dluhopisy

Právní překlady Nýrsko: Dokumenty, Obchodní právo, Občanské právo, Odvolání, Žaloba, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Obchodní podmínky, Smlouva, Směrnice EU

Technické překlady Nýrsko: Příručka, Certifikát, Technická zpráva, Norma, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Odborný text, Technologické postupy, Manuál, Prohlášení o shodě, Návod k použití

Prezentační překlady Nýrsko: Letáky, PPC reklama, Tiskoviny, Prezentace, Webové stránky, Inzertní a PR články, Knihy, Billboardy a plakáty, Reklama, Katalog, Průvodce

Všeobecné překlady Nýrsko: Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Novinové články, Diplomové práce, Vědecké práce, Dopis, Firemní korespondence, Email, Abstrakt, Životopisy, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Nýrsko: Živnostenský list, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Odvolání, Společenská smlouva, Stanovy, Výpis z trestního rejstříku, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Rozsudek, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Norma, Apostila, Revizní zpráva, Zakladatelská listina, Certifikát, Plná moc, Pracovní smlouva, Oddací list, Diplom, Vysvědčení, Úmrtní list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad