Expresní překlady Nymburk

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nymburk

Expresní překlad Nymburk

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nymburk.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nymburk

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nymburk bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nymburk nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Nymburk: Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Příručka, Technická zpráva, Návod k obsluze, Odborný text, Technologické postupy, Certifikát, Manuál, Norma, Návod k použití

Právní překlady Nymburk: Obchodní právo, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Smlouva, Odvolání, Občanské právo, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Žaloba, Právní dokumenty

Ekonomické překlady Nymburk: Rozvahy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Akcie, Dluhopisy, Audity projektů, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy

Prezentační překlady Nymburk: Billboardy a plakáty, Prezentace, Průvodce, PPC reklama, Inzertní a PR články, Reklama, Tiskoviny, Webové stránky, Letáky, Knihy, Katalog

Všeobecné překlady Nymburk: Dopis, Firemní korespondence, Životopisy, Abstrakt, Bakalářské práce, Videa, Překlady webových stránek, Email, Diplomové práce, Vědecké práce, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady Nymburk: Rozsudek, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Apostila, Plná moc, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Odvolání, Rodný list, Certifikát, Diplom, Oddací list, Živnostenský list, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Revizní zpráva, Norma, Stanovy, Zakladatelská listina, Notářský zápis

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad