Expresní překlady Nový Knín

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nový Knín

Expresní překlad Nový Knín

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nový Knín.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nový Knín

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nový Knín bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nový Knín nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Všeobecné překlady Nový Knín: Vědecké práce, Novinové články, Videa, Životopisy, Abstrakt, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Bakalářské práce, Dopis, Firemní korespondence, Email

Právní překlady Nový Knín: Obchodní podmínky, Smluvní dokumentace, Žaloba, Smlouva, Směrnice EU, Občanské právo, Právní dokumenty, Odvolání, Dokumenty, Obchodní právo

Technické překlady Nový Knín: Příručka, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Technologické postupy, Certifikát, Návod k obsluze, Odborný text, Manuál, Technická zpráva, Norma

Ekonomické překlady Nový Knín: Akcie, Výběrová řízení, Dluhopisy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Audity projektů, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky

Prezentační překlady Nový Knín: Knihy, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Letáky, Katalog, Tiskoviny, Webové stránky, Průvodce, Reklama, Inzertní a PR články, Prezentace

Soudní překlady, úřední překlady Nový Knín: Certifikát, Oddací list, Rodný list, Apostila, Zakladatelská listina, Diplom, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Výpis z obchodního rejstříku, Plná moc, Úmrtní list, Společenská smlouva, Soudní žaloba, Odvolání, Vysvědčení, Norma, Stanovy, Potvrzení pro finanční úřad, Notářský zápis, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Potvrzení o studiu

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad