Expresní překlady Nový Bor

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nový Bor

Expresní překlad Nový Bor

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nový Bor.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nový Bor

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nový Bor bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nový Bor nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Technické překlady Nový Bor: Manuál, Příručka, Norma, Certifikát, Odborný text, Revizní zpráva, Technologické postupy, Návod k použití, Technická zpráva, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě

Právní překlady Nový Bor: Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Právní dokumenty, Smlouva, Obchodní právo, Dokumenty, Obchodní podmínky, Žaloba, Občanské právo, Odvolání

Ekonomické překlady Nový Bor: Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Výběrová řízení, Audity projektů, Rozvahy, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Akcie

Všeobecné překlady Nový Bor: Firemní korespondence, Bakalářské práce, Životopisy, Videa, Diplomové práce, Email, Vědecké práce, Dopis, Abstrakt, Překlady webových stránek, Novinové články

Prezentační překlady Nový Bor: Webové stránky, PPC reklama, Katalog, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty, Knihy, Reklama, Prezentace, Tiskoviny, Letáky, Průvodce

Soudní překlady, úřední překlady Nový Bor: Rodný list, Revizní zpráva, Osvědčení o registraci k dani, Zakladatelská listina, Apostila, Certifikát, Vysvědčení, Rozsudek, Úmrtní list, Potvrzení o studiu, Notářský zápis, Odvolání, Průkaz totožnosti, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Výpis z trestního rejstříku, Živnostenský list, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Diplom, Stanovy, Plná moc, Společenská smlouva, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Norma

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad