Expresní překlady Nové Strašecí

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nové Strašecí

Expresní překlad Nové Strašecí

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nové Strašecí.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nové Strašecí

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nové Strašecí bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nové Strašecí nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Nové Strašecí: Manuál, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Odborný text, Technická zpráva, Norma, Technologické postupy, Certifikát, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Příručka

Právní překlady Nové Strašecí: Občanské právo, Obchodní právo, Dokumenty, Směrnice EU, Žaloba, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Odvolání, Smlouva

Všeobecné překlady Nové Strašecí: Bakalářské práce, Dopis, Vědecké práce, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Firemní korespondence, Email, Videa, Novinové články, Abstrakt, Životopisy

Ekonomické překlady Nové Strašecí: Výroční zprávy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Akcie, Výběrová řízení, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Audity projektů

Prezentační překlady Nové Strašecí: Katalog, Webové stránky, Reklama, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Letáky, Knihy, Průvodce, PPC reklama, Prezentace, Billboardy a plakáty

Soudní překlady, úřední překlady Nové Strašecí: Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Stanovy, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Zakladatelská listina, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Plná moc, Vysvědčení, Pracovní smlouva, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Odvolání, Rozsudek, Oddací list, Živnostenský list, Diplom, Průkaz totožnosti, Notářský zápis, Revizní zpráva, Certifikát, Soudní žaloba, Vysvědčení

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad