Expresní překlady Nové Sedlo

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nové Sedlo

Expresní překlad Nové Sedlo

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nové Sedlo.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nové Sedlo

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nové Sedlo bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nové Sedlo nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Nové Sedlo: Technická zpráva, Odborný text, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Certifikát, Norma, Manuál, Revizní zpráva, Příručka, Návod k obsluze, Návod k použití

Právní překlady Nové Sedlo: Směrnice EU, Odvolání, Obchodní právo, Smlouva, Obchodní podmínky, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Žaloba, Právní dokumenty

Všeobecné překlady Nové Sedlo: Email, Videa, Překlady webových stránek, Dopis, Životopisy, Abstrakt, Diplomové práce, Firemní korespondence, Novinové články, Vědecké práce, Bakalářské práce

Prezentační překlady Nové Sedlo: Průvodce, Prezentace, Katalog, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Letáky, Tiskoviny, PPC reklama, Knihy, Webové stránky, Reklama

Ekonomické překlady Nové Sedlo: Audity projektů, Výroční zprávy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Akcie, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Rozvahy, Daňové formuláře

Soudní překlady, úřední překlady Nové Sedlo: Vysvědčení, Rozsudek, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Diplom, Norma, Soudní žaloba, Certifikát, Osvědčení o registraci k dani, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Živnostenský list, Vysvědčení, Stanovy, Notářský zápis, Úmrtní list, Apostila, Rodný list, Plná moc, Pracovní smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva, Oddací list, Potvrzení pro finanční úřad, Odvolání

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad