Expresní překlady Nové Město na Moravě

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nové Město na Moravě

Expresní překlad Nové Město na Moravě

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nové Město na Moravě.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nové Město na Moravě

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nové Město na Moravě bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nové Město na Moravě nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Nové Město na Moravě: Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Obchodní podmínky, Odvolání, Dokumenty, Právní dokumenty, Směrnice EU, Občanské právo, Žaloba, Smlouva

Technické překlady Nové Město na Moravě: Technologické postupy, Certifikát, Odborný text, Návod k použití, Revizní zpráva, Technická zpráva, Manuál, Prohlášení o shodě, Příručka, Norma, Návod k obsluze

Ekonomické překlady Nové Město na Moravě: Účetní uzávěrky, Rozvahy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Audity projektů, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Akcie, Účetní výkazy

Soudní překlady, úřední překlady Nové Město na Moravě: Certifikát, Pracovní smlouva, Diplom, Vysvědčení, Stanovy, Průkaz totožnosti, Apostila, Vysvědčení, Společenská smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Živnostenský list, Plná moc, Revizní zpráva, Norma, Úmrtní list, Notářský zápis, Zakladatelská listina, Rozsudek, Odvolání, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Oddací list

Prezentační překlady Nové Město na Moravě: Billboardy a plakáty, PPC reklama, Inzertní a PR články, Knihy, Letáky, Prezentace, Katalog, Reklama, Webové stránky, Průvodce, Tiskoviny

Všeobecné překlady Nové Město na Moravě: Email, Životopisy, Videa, Dopis, Firemní korespondence, Bakalářské práce, Diplomové práce, Překlady webových stránek, Novinové články, Vědecké práce, Abstrakt

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad