Expresní překlady Nové Hrady

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nové Hrady

Expresní překlad Nové Hrady

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nové Hrady.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nové Hrady

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nové Hrady bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nové Hrady nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Nové Hrady: Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Dluhopisy, Účetní výkazy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Akcie, Audity projektů, Rozvahy, Účetní uzávěrky

Prezentační překlady Nové Hrady: Knihy, Prezentace, Letáky, Průvodce, Webové stránky, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Katalog, Reklama, Billboardy a plakáty, PPC reklama

Právní překlady Nové Hrady: Odvolání, Žaloba, Obchodní podmínky, Smlouva, Právní dokumenty, Obchodní právo, Občanské právo, Dokumenty, Směrnice EU, Smluvní dokumentace

Všeobecné překlady Nové Hrady: Vědecké práce, Bakalářské práce, Email, Firemní korespondence, Překlady webových stránek, Abstrakt, Diplomové práce, Videa, Dopis, Novinové články, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Nové Hrady: Rozsudek, Notářský zápis, Úmrtní list, Vysvědčení, Soudní žaloba, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Výpis z trestního rejstříku, Diplom, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Vysvědčení, Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Stanovy, Norma, Potvrzení o studiu, Živnostenský list, Odvolání, Apostila, Rodný list, Oddací list, Plná moc

Technické překlady Nové Hrady: Manuál, Technická zpráva, Technologické postupy, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Příručka, Revizní zpráva, Certifikát, Návod k použití, Odborný text, Norma

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad