Expresní překlady Nová Role

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nová Role

Expresní překlad Nová Role

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nová Role.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nová Role

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nová Role bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nová Role nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Nová Role: Akcie, Audity projektů, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Rozvahy

Právní překlady Nová Role: Obchodní podmínky, Odvolání, Dokumenty, Žaloba, Obchodní právo, Právní dokumenty, Směrnice EU, Smlouva, Občanské právo, Smluvní dokumentace

Technické překlady Nová Role: Technická zpráva, Odborný text, Návod k obsluze, Certifikát, Revizní zpráva, Manuál, Návod k použití, Norma, Příručka, Technologické postupy, Prohlášení o shodě

Prezentační překlady Nová Role: Inzertní a PR články, PPC reklama, Billboardy a plakáty, Letáky, Tiskoviny, Katalog, Webové stránky, Průvodce, Prezentace, Reklama, Knihy

Všeobecné překlady Nová Role: Vědecké práce, Novinové články, Životopisy, Email, Dopis, Bakalářské práce, Překlady webových stránek, Abstrakt, Diplomové práce, Firemní korespondence, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Nová Role: Rozsudek, Průkaz totožnosti, Společenská smlouva, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Diplom, Norma, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Odvolání, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Rodný list, Živnostenský list, Notářský zápis, Stanovy, Vysvědčení, Apostila, Certifikát, Zakladatelská listina, Plná moc, Oddací list, Revizní zpráva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad