Expresní překlady Nová Paka

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nová Paka

Expresní překlad Nová Paka

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nová Paka.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nová Paka

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nová Paka bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nová Paka nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Nová Paka: Směrnice EU, Smlouva, Obchodní podmínky, Žaloba, Obchodní právo, Odvolání, Smluvní dokumentace, Občanské právo, Dokumenty, Právní dokumenty

Technické překlady Nová Paka: Návod k použití, Manuál, Revizní zpráva, Certifikát, Příručka, Technická zpráva, Technologické postupy, Návod k obsluze, Odborný text, Norma, Prohlášení o shodě

Všeobecné překlady Nová Paka: Videa, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Dopis, Firemní korespondence, Abstrakt, Diplomové práce, Novinové články, Životopisy, Email, Vědecké práce

Prezentační překlady Nová Paka: Billboardy a plakáty, Prezentace, Katalog, Průvodce, Tiskoviny, Webové stránky, Inzertní a PR články, Reklama, Letáky, PPC reklama, Knihy

Soudní překlady, úřední překlady Nová Paka: Notářský zápis, Diplom, Rozsudek, Soudní žaloba, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Úmrtní list, Plná moc, Apostila, Výpis z trestního rejstříku, Certifikát, Oddací list, Vysvědčení, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Rodný list, Pracovní smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Společenská smlouva, Norma, Stanovy, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Potvrzení o studiu, Odvolání

Ekonomické překlady Nová Paka: Účetní výkazy, Audity projektů, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Akcie, Dluhopisy, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy, Rozvahy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad