Expresní překlady Nová Bystřice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nová Bystřice

Expresní překlad Nová Bystřice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nová Bystřice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nová Bystřice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nová Bystřice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nová Bystřice nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Právní překlady Nová Bystřice: Občanské právo, Právní dokumenty, Obchodní právo, Smlouva, Dokumenty, Směrnice EU, Žaloba, Obchodní podmínky, Odvolání, Smluvní dokumentace

Prezentační překlady Nová Bystřice: Letáky, PPC reklama, Tiskoviny, Reklama, Knihy, Katalog, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Prezentace, Průvodce, Inzertní a PR články

Technické překlady Nová Bystřice: Návod k obsluze, Příručka, Manuál, Technická zpráva, Návod k použití, Certifikát, Odborný text, Technologické postupy, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Norma

Všeobecné překlady Nová Bystřice: Abstrakt, Překlady webových stránek, Novinové články, Dopis, Životopisy, Diplomové práce, Vědecké práce, Bakalářské práce, Firemní korespondence, Videa, Email

Soudní překlady, úřední překlady Nová Bystřice: Výpis z trestního rejstříku, Soudní žaloba, Rodný list, Potvrzení o studiu, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Odvolání, Certifikát, Průkaz totožnosti, Potvrzení pro finanční úřad, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Živnostenský list, Diplom, Revizní zpráva, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Osvědčení o registraci k dani, Norma, Úmrtní list, Společenská smlouva, Vysvědčení, Plná moc, Apostila, Oddací list, Rozsudek

Ekonomické překlady Nová Bystřice: Účetní výkazy, Akcie, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Rozvahy, Audity projektů, Dluhopisy, Výběrová řízení

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad