Expresní překlady Neratovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Neratovice

Expresní překlad Neratovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Neratovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Neratovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Neratovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Neratovice nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Neratovice: Reklama, Inzertní a PR články, Knihy, Prezentace, Katalog, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Webové stránky, Letáky, Tiskoviny, Průvodce

Právní překlady Neratovice: Směrnice EU, Právní dokumenty, Občanské právo, Smlouva, Žaloba, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Dokumenty, Obchodní podmínky, Odvolání

Technické překlady Neratovice: Odborný text, Manuál, Příručka, Norma, Revizní zpráva, Certifikát, Návod k použití, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Technologické postupy

Ekonomické překlady Neratovice: Výroční zprávy, Audity projektů, Dluhopisy, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Výběrová řízení, Rozvahy, Účetní výkazy, Ekonomické analýzy, Akcie

Soudní překlady, úřední překlady Neratovice: Certifikát, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Norma, Plná moc, Výpis z trestního rejstříku, Rozsudek, Rodný list, Pracovní smlouva, Vysvědčení, Apostila, Živnostenský list, Revizní zpráva, Společenská smlouva, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Notářský zápis, Oddací list, Diplom, Vysvědčení, Výpis z obchodního rejstříku, Osvědčení o registraci k dani, Stanovy, Odvolání

Všeobecné překlady Neratovice: Životopisy, Videa, Diplomové práce, Firemní korespondence, Novinové články, Vědecké práce, Email, Dopis, Abstrakt, Bakalářské práce, Překlady webových stránek

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad