Expresní překlady Nepomuk

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nepomuk

Expresní překlad Nepomuk

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nepomuk.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nepomuk

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nepomuk bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nepomuk nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Technické překlady Nepomuk: Návod k použití, Manuál, Norma, Příručka, Technická zpráva, Odborný text, Certifikát, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Návod k obsluze

Soudní překlady, úřední překlady Nepomuk: Norma, Apostila, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení o studiu, Vysvědčení, Oddací list, Odvolání, Soudní žaloba, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Živnostenský list, Rodný list, Revizní zpráva, Rozsudek, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Stanovy, Úmrtní list, Diplom, Pracovní smlouva, Certifikát, Průkaz totožnosti, Plná moc, Notářský zápis

Prezentační překlady Nepomuk: Prezentace, Knihy, Tiskoviny, PPC reklama, Katalog, Billboardy a plakáty, Průvodce, Inzertní a PR články, Letáky, Webové stránky, Reklama

Právní překlady Nepomuk: Žaloba, Obchodní podmínky, Dokumenty, Právní dokumenty, Odvolání, Obchodní právo, Smlouva, Směrnice EU, Smluvní dokumentace, Občanské právo

Všeobecné překlady Nepomuk: Bakalářské práce, Email, Abstrakt, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Dopis, Novinové články, Vědecké práce, Videa, Firemní korespondence, Životopisy

Ekonomické překlady Nepomuk: Účetní výkazy, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Účetní uzávěrky, Dluhopisy, Výroční zprávy, Akcie, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Rozvahy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad