Expresní překlady Napajedla

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Napajedla

Expresní překlad Napajedla

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Napajedla.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Napajedla

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Napajedla bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Napajedla nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Napajedla: Webové stránky, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Průvodce, Inzertní a PR články, Reklama, Katalog, PPC reklama, Prezentace, Letáky, Knihy

Technické překlady Napajedla: Návod k použití, Norma, Odborný text, Prohlášení o shodě, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Technologické postupy, Manuál, Příručka, Technická zpráva, Certifikát

Ekonomické překlady Napajedla: Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Účetní výkazy, Dluhopisy, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Rozvahy, Výběrová řízení, Akcie, Výroční zprávy

Právní překlady Napajedla: Odvolání, Směrnice EU, Občanské právo, Žaloba, Dokumenty, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace, Smlouva, Obchodní podmínky, Obchodní právo

Soudní překlady, úřední překlady Napajedla: Odvolání, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Pracovní smlouva, Rozsudek, Revizní zpráva, Plná moc, Oddací list, Vysvědčení, Stanovy, Živnostenský list, Společenská smlouva, Notářský zápis, Vysvědčení, Certifikát, Norma, Osvědčení o registraci k dani, Diplom, Potvrzení o studiu, Výpis z trestního rejstříku, Rodný list, Průkaz totožnosti, Apostila, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad

Všeobecné překlady Napajedla: Firemní korespondence, Videa, Překlady webových stránek, Abstrakt, Dopis, Vědecké práce, Životopisy, Bakalářské práce, Diplomové práce, Email, Novinové články

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad