Expresní překlady Nalžovské Hory

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Nalžovské Hory

Expresní překlad Nalžovské Hory

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Nalžovské Hory.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Nalžovské Hory

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Nalžovské Hory bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Nalžovské Hory nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Právní překlady Nalžovské Hory: Obchodní právo, Žaloba, Obchodní podmínky, Odvolání, Právní dokumenty, Smlouva, Směrnice EU, Občanské právo, Smluvní dokumentace, Dokumenty

Prezentační překlady Nalžovské Hory: Letáky, Inzertní a PR články, Knihy, Prezentace, Katalog, Reklama, Průvodce, PPC reklama, Tiskoviny, Billboardy a plakáty, Webové stránky

Technické překlady Nalžovské Hory: Norma, Návod k obsluze, Příručka, Certifikát, Manuál, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Odborný text, Technologické postupy, Revizní zpráva, Návod k použití

Ekonomické překlady Nalžovské Hory: Audity projektů, Dluhopisy, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Daňové formuláře, Rozvahy, Akcie, Výběrová řízení, Účetní uzávěrky, Ekonomické analýzy

Všeobecné překlady Nalžovské Hory: Diplomové práce, Firemní korespondence, Životopisy, Abstrakt, Videa, Novinové články, Dopis, Překlady webových stránek, Bakalářské práce, Vědecké práce, Email

Soudní překlady, úřední překlady Nalžovské Hory: Diplom, Rodný list, Úmrtní list, Norma, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Revizní zpráva, Potvrzení pro finanční úřad, Osvědčení o registraci k dani, Vysvědčení, Zakladatelská listina, Odvolání, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Stanovy, Soudní žaloba, Oddací list, Společenská smlouva, Výpis z obchodního rejstříku, Notářský zápis, Rozsudek, Apostila, Plná moc, Certifikát, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad