Expresní překlady Mýto

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mýto

Expresní překlad Mýto

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mýto.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mýto

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mýto bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mýto nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Technické překlady Mýto: Norma, Technická zpráva, Návod k obsluze, Revizní zpráva, Návod k použití, Manuál, Certifikát, Prohlášení o shodě, Technologické postupy, Odborný text, Příručka

Ekonomické překlady Mýto: Rozvahy, Daňové formuláře, Akcie, Účetní výkazy, Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Audity projektů, Výroční zprávy, Dluhopisy, Účetní uzávěrky

Právní překlady Mýto: Občanské právo, Odvolání, Smlouva, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Právní dokumenty, Směrnice EU, Dokumenty, Obchodní podmínky, Žaloba

Všeobecné překlady Mýto: Videa, Vědecké práce, Bakalářské práce, Životopisy, Email, Firemní korespondence, Dopis, Diplomové práce, Abstrakt, Překlady webových stránek, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady Mýto: Vysvědčení, Odvolání, Stanovy, Rodný list, Průkaz totožnosti, Zakladatelská listina, Revizní zpráva, Notářský zápis, Rozsudek, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Norma, Výpis z obchodního rejstříku, Potvrzení o studiu, Osvědčení o registraci k dani, Plná moc, Vysvědčení, Oddací list, Certifikát, Výpis z trestního rejstříku, Pracovní smlouva, Apostila, Soudní žaloba, Úmrtní list, Živnostenský list, Diplom

Prezentační překlady Mýto: Reklama, Prezentace, Knihy, Průvodce, Inzertní a PR články, Tiskoviny, Webové stránky, Katalog, Letáky, Billboardy a plakáty, PPC reklama

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad