Expresní překlady Morkovice-Slížany

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Morkovice-Slížany

Expresní překlad Morkovice-Slížany

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Morkovice-Slížany.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Morkovice-Slížany

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Morkovice-Slížany bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Morkovice-Slížany nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Morkovice-Slížany: Výroční zprávy, Audity projektů, Výběrová řízení, Účetní výkazy, Rozvahy, Účetní uzávěrky, Akcie, Ekonomické analýzy, Daňové formuláře, Dluhopisy

Technické překlady Morkovice-Slížany: Manuál, Norma, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Technická zpráva, Odborný text, Revizní zpráva, Technologické postupy, Příručka, Návod k obsluze, Certifikát

Všeobecné překlady Morkovice-Slížany: Email, Diplomové práce, Novinové články, Překlady webových stránek, Dopis, Vědecké práce, Videa, Bakalářské práce, Životopisy, Abstrakt, Firemní korespondence

Právní překlady Morkovice-Slížany: Smluvní dokumentace, Smlouva, Obchodní právo, Žaloba, Právní dokumenty, Občanské právo, Obchodní podmínky, Směrnice EU, Dokumenty, Odvolání

Prezentační překlady Morkovice-Slížany: Tiskoviny, Reklama, Billboardy a plakáty, Inzertní a PR články, Letáky, Průvodce, Webové stránky, Prezentace, Katalog, PPC reklama, Knihy

Soudní překlady, úřední překlady Morkovice-Slížany: Stanovy, Zakladatelská listina, Úmrtní list, Osvědčení o registraci k dani, Notářský zápis, Průkaz totožnosti, Odvolání, Vysvědčení, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení o studiu, Rodný list, Společenská smlouva, Potvrzení pro finanční úřad, Vysvědčení, Oddací list, Plná moc, Apostila, Pracovní smlouva, Certifikát, Norma, Rozsudek, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Diplom, Revizní zpráva

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad