Expresní překlady Moravské Budějovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Moravské Budějovice

Expresní překlad Moravské Budějovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Moravské Budějovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Moravské Budějovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Moravské Budějovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Moravské Budějovice nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Právní překlady Moravské Budějovice: Občanské právo, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Odvolání, Smlouva, Směrnice EU, Právní dokumenty, Žaloba, Obchodní právo, Obchodní podmínky

Technické překlady Moravské Budějovice: Technická zpráva, Norma, Manuál, Návod k použití, Technologické postupy, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Příručka, Revizní zpráva, Certifikát, Odborný text

Ekonomické překlady Moravské Budějovice: Daňové formuláře, Výběrová řízení, Rozvahy, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Audity projektů, Účetní výkazy, Dluhopisy, Akcie

Prezentační překlady Moravské Budějovice: Průvodce, Knihy, Webové stránky, Reklama, Tiskoviny, Inzertní a PR články, Prezentace, Letáky, Billboardy a plakáty, Katalog, PPC reklama

Soudní překlady, úřední překlady Moravské Budějovice: Certifikát, Pracovní smlouva, Notářský zápis, Odvolání, Norma, Potvrzení o studiu, Úmrtní list, Apostila, Plná moc, Rozsudek, Zakladatelská listina, Diplom, Osvědčení o registraci k dani, Výpis z trestního rejstříku, Výpis z obchodního rejstříku, Soudní žaloba, Vysvědčení, Revizní zpráva, Oddací list, Rodný list, Potvrzení pro finanční úřad, Společenská smlouva, Živnostenský list, Průkaz totožnosti, Vysvědčení, Stanovy

Všeobecné překlady Moravské Budějovice: Diplomové práce, Překlady webových stránek, Vědecké práce, Bakalářské práce, Dopis, Firemní korespondence, Abstrakt, Novinové články, Email, Videa, Životopisy

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad