Expresní překlady Mohelnice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mohelnice

Expresní překlad Mohelnice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mohelnice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mohelnice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mohelnice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mohelnice nabízíme:

expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny

Odborné překlady

Prezentační překlady Mohelnice: Tiskoviny, Katalog, Letáky, Reklama, PPC reklama, Průvodce, Prezentace, Knihy, Webové stránky, Inzertní a PR články, Billboardy a plakáty

Ekonomické překlady Mohelnice: Ekonomické analýzy, Výběrová řízení, Dluhopisy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Výroční zprávy, Daňové formuláře, Rozvahy, Akcie, Audity projektů

Technické překlady Mohelnice: Návod k použití, Certifikát, Technická zpráva, Prohlášení o shodě, Návod k obsluze, Příručka, Revizní zpráva, Technologické postupy, Odborný text, Manuál, Norma

Právní překlady Mohelnice: Obchodní podmínky, Dokumenty, Směrnice EU, Občanské právo, Obchodní právo, Žaloba, Odvolání, Smlouva, Právní dokumenty, Smluvní dokumentace

Všeobecné překlady Mohelnice: Vědecké práce, Překlady webových stránek, Diplomové práce, Dopis, Bakalářské práce, Email, Firemní korespondence, Novinové články, Abstrakt, Videa, Životopisy

Soudní překlady, úřední překlady Mohelnice: Rozsudek, Úmrtní list, Potvrzení pro finanční úřad, Průkaz totožnosti, Plná moc, Revizní zpráva, Soudní žaloba, Výpis z obchodního rejstříku, Zakladatelská listina, Apostila, Vysvědčení, Potvrzení o studiu, Certifikát, Živnostenský list, Diplom, Notářský zápis, Společenská smlouva, Vysvědčení, Norma, Pracovní smlouva, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Oddací list, Osvědčení o registraci k dani, Stanovy, Rodný list

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad