Expresní překlady Modřice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Modřice

Expresní překlad Modřice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Modřice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Modřice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Modřice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Modřice nabízíme:

expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny

Odborné překlady

Právní překlady Modřice: Obchodní právo, Občanské právo, Smlouva, Smluvní dokumentace, Dokumenty, Směrnice EU, Žaloba, Právní dokumenty, Odvolání, Obchodní podmínky

Technické překlady Modřice: Manuál, Návod k použití, Technická zpráva, Odborný text, Norma, Technologické postupy, Revizní zpráva, Návod k obsluze, Prohlášení o shodě, Příručka, Certifikát

Prezentační překlady Modřice: Průvodce, Webové stránky, Billboardy a plakáty, Katalog, Reklama, Tiskoviny, Letáky, PPC reklama, Inzertní a PR články, Knihy, Prezentace

Všeobecné překlady Modřice: Životopisy, Firemní korespondence, Abstrakt, Dopis, Novinové články, Bakalářské práce, Email, Diplomové práce, Videa, Vědecké práce, Překlady webových stránek

Ekonomické překlady Modřice: Ekonomické analýzy, Účetní uzávěrky, Akcie, Dluhopisy, Výroční zprávy, Výběrová řízení, Audity projektů, Rozvahy, Daňové formuláře, Účetní výkazy

Soudní překlady, úřední překlady Modřice: Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Úmrtní list, Zakladatelská listina, Stanovy, Společenská smlouva, Norma, Notářský zápis, Odvolání, Rodný list, Vysvědčení, Živnostenský list, Revizní zpráva, Vysvědčení, Osvědčení o registraci k dani, Pracovní smlouva, Plná moc, Potvrzení o studiu, Výpis z obchodního rejstříku, Průkaz totožnosti, Rozsudek, Apostila, Diplom, Oddací list, Certifikát

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad