Expresní překlady Mnichovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mnichovice

Expresní překlad Mnichovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mnichovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mnichovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mnichovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mnichovice nabízíme:

expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny

Odborné překlady

Právní překlady Mnichovice: Směrnice EU, Obchodní podmínky, Občanské právo, Obchodní právo, Smlouva, Právní dokumenty, Žaloba, Dokumenty, Smluvní dokumentace, Odvolání

Technické překlady Mnichovice: Technologické postupy, Odborný text, Příručka, Revizní zpráva, Technická zpráva, Návod k obsluze, Manuál, Návod k použití, Prohlášení o shodě, Certifikát, Norma

Ekonomické překlady Mnichovice: Ekonomické analýzy, Audity projektů, Výroční zprávy, Účetní uzávěrky, Účetní výkazy, Akcie, Výběrová řízení, Daňové formuláře, Rozvahy, Dluhopisy

Soudní překlady, úřední překlady Mnichovice: Notářský zápis, Pracovní smlouva, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Potvrzení pro finanční úřad, Soudní žaloba, Potvrzení o studiu, Diplom, Norma, Společenská smlouva, Vysvědčení, Průkaz totožnosti, Rodný list, Stanovy, Zakladatelská listina, Vysvědčení, Apostila, Certifikát, Úmrtní list, Rozsudek, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Oddací list, Odvolání, Výpis z trestního rejstříku, Revizní zpráva

Všeobecné překlady Mnichovice: Novinové články, Diplomové práce, Abstrakt, Bakalářské práce, Vědecké práce, Firemní korespondence, Životopisy, Email, Dopis, Videa, Překlady webových stránek

Prezentační překlady Mnichovice: Průvodce, Billboardy a plakáty, Katalog, Reklama, Knihy, Webové stránky, Inzertní a PR články, PPC reklama, Prezentace, Tiskoviny, Letáky

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad