Expresní překlady Mirovice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mirovice

Expresní překlad Mirovice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mirovice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mirovice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mirovice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mirovice nabízíme:

expresní překlady z/do polštiny, expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Mirovice: Účetní uzávěrky, Akcie, Účetní výkazy, Dluhopisy, Audity projektů, Výběrová řízení, Výroční zprávy, Ekonomické analýzy, Rozvahy, Daňové formuláře

Technické překlady Mirovice: Příručka, Revizní zpráva, Certifikát, Technická zpráva, Odborný text, Manuál, Technologické postupy, Norma, Prohlášení o shodě, Návod k použití, Návod k obsluze

Právní překlady Mirovice: Smlouva, Smluvní dokumentace, Obchodní právo, Žaloba, Právní dokumenty, Občanské právo, Směrnice EU, Obchodní podmínky, Odvolání, Dokumenty

Prezentační překlady Mirovice: Billboardy a plakáty, Reklama, Prezentace, Letáky, Tiskoviny, Katalog, Inzertní a PR články, Knihy, Průvodce, Webové stránky, PPC reklama

Všeobecné překlady Mirovice: Dopis, Diplomové práce, Email, Abstrakt, Překlady webových stránek, Firemní korespondence, Novinové články, Vědecké práce, Bakalářské práce, Životopisy, Videa

Soudní překlady, úřední překlady Mirovice: Potvrzení o studiu, Zakladatelská listina, Norma, Certifikát, Průkaz totožnosti, Plná moc, Osvědčení o registraci k dani, Úmrtní list, Pracovní smlouva, Rodný list, Oddací list, Výpis z trestního rejstříku, Potvrzení pro finanční úřad, Diplom, Společenská smlouva, Stanovy, Notářský zápis, Revizní zpráva, Apostila, Výpis z obchodního rejstříku, Rozsudek, Odvolání, Soudní žaloba, Vysvědčení, Živnostenský list, Vysvědčení

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad