Expresní překlady Mirotice

Hledáte expresní překlady? Našli jste! Jako členové moderní internetové komunity jsme již více jak 9 let blízko Vás v lokalitě Mirotice

Expresní překlad Mirotice

Hledáte překladatele? Jste na správné adrese!

Objednejte si expresní překlad u nás, aniž byste museli někam chodit.

Pro kalkulaci expresního překladu zdarma prosím zašlete e-mail s překladem. Kalkulaci dostanete zcela zdarma nejpozději do jedné hodiny.

Veškeré překlady stačí pouze naskenovat nebo zaslat v elektronické podobě e-mailem z pohodlí vašeho domova z místa Mirotice.

OBJEDNEJTE SI KALKULACI ZDARMA

Nabízíme tyto služby: překlady, soudní překlady neboli úřední překlady, korektury a tlumočení pro lokalitu Mirotice

Pro více informací ohledně našich překladů přejděte na úvodní stránku kliknutím zde:

PŘEKLADY S.R.O. – ÚVODNÍ STRÁNKA

Osobní předání v lokalitě Mirotice bohužel nebude možné. Obsloužíme Vás korespondenčně. Prosíme o zaslání elektronické podoby dokumentů (sken) na náš e-mail. Hotové překlady Vám doručíme velice rychle elektronicky nebo kurýrem.

V lokalitě Mirotice nabízíme:

expresní překlady z/do čínštiny, expresní překlady z/do ruštiny, expresní překlady z/do angličtiny, expresní překlady z/do němčiny, expresní překlady z/do polštiny

Odborné překlady

Ekonomické překlady Mirotice: Výběrová řízení, Ekonomické analýzy, Dluhopisy, Audity projektů, Akcie, Výroční zprávy, Účetní výkazy, Účetní uzávěrky, Daňové formuláře, Rozvahy

Všeobecné překlady Mirotice: Abstrakt, Diplomové práce, Dopis, Videa, Email, Překlady webových stránek, Životopisy, Firemní korespondence, Vědecké práce, Bakalářské práce, Novinové články

Soudní překlady, úřední překlady Mirotice: Osvědčení o registraci k dani, Výpis z obchodního rejstříku, Živnostenský list, Výpis z trestního rejstříku, Zakladatelská listina, Potvrzení pro finanční úřad, Certifikát, Vysvědčení, Soudní žaloba, Úmrtní list, Rodný list, Plná moc, Apostila, Odvolání, Diplom, Notářský zápis, Potvrzení o studiu, Rozsudek, Stanovy, Oddací list, Norma, Společenská smlouva, Revizní zpráva, Průkaz totožnosti, Pracovní smlouva, Vysvědčení

Technické překlady Mirotice: Certifikát, Odborný text, Návod k použití, Norma, Revizní zpráva, Prohlášení o shodě, Příručka, Manuál, Návod k obsluze, Technologické postupy, Technická zpráva

Právní překlady Mirotice: Občanské právo, Smlouva, Smluvní dokumentace, Obchodní podmínky, Odvolání, Dokumenty, Obchodní právo, Žaloba, Směrnice EU, Právní dokumenty

Prezentační překlady Mirotice: Webové stránky, Letáky, Knihy, Katalog, Billboardy a plakáty, PPC reklama, Prezentace, Tiskoviny, Průvodce, Reklama, Inzertní a PR články

Všeobecné informace ohledně překladu

Překlad je písemný převod originálního textu... Více na: https://cs.wikipedia.org/wiki/Překlad